måndag 13 augusti 2012

Skandal

Låt mig veta, huru du umgås med ordet skandal, och jag skall säga dig vem du är. Själv är jag viss om att det i somligas tycke skall anses skandalöst, att jag ur glömskans skymning framdrager följande ord, som starkt betonats av en gammal hedersman: "Om av sanningen uppkommer skandal, är det bättre att skandal uppkommer än att sanningen döljes" (si ex veritate nascitur scandalum, melius est nasci scandalum quam ut veritas occuletur).

Den gamle hedersmannen var, om jag minns rätt, kyrkofadern den helige Hieronymus. Ordet skandal var honom välbekant från åtskilliga ställen i det av honom översatta nya testamentet. Där talas till och med om "korsets skandal".

Aposteln Paulus visste sig väcka skandal, när han förkunnade, att en som förbrytare korsfäst man är världens frälsare, men han var modig nog att göra det ändå.

(Viktor Rydberg)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar